På Svenska

Ulkomaankaupan Agenttiliitto r.y. - Utrikeshandelns Agentförbund rf - Trade Partners Finland
Bygger nätverk för internationell handel sedan 1945


Utrikeshandelns Agentförbund rf är en medlemskapsorganisation som underlättar internationell handel för små och medelstora företag. Organisationens medlemmar är kommersiella agenter, importörer och distributörer i olika industrisektorer. Medlemsföretagen utgör en värdefull marknadsföringskraft på den finska marknaden för råvaror, halvfabrikat och kapitalvaror till industrin, men också för konsumentvaror till grossister och detaljhandlare.

Utrikeshandelns Agentförbund rf arbetar med både kort- och långsiktiga mål genom nationella och internationella nätverk, lobbyingarbete, medlemstjänster och mässor, med målsättningen att förbättra handeln och lönsamheten hos medlemsföretagen.

Utrikeshandelns Agentförbund rf är medlem i flera internationella organisationer, som till exempel Internationally United Agents and Brokers (IUCAB). Genom dessa organisationer är Utrikeshandelns Agentförbund rf del av en större kraft som kan ta ställning exempelvis i frågor som rör lagstiftningen i EU gällande kommersiella agenters rättigheter och skyldigheter.

Till sina medlemmar erbjuder föreningen särskilda förmåner exempelvis i form av juridisk rådgivning, olika typer av avtalsmallar och en nordisk databas. Med hjälp av databasen kan företag som söker en kommersiell agent kontakta agenter i önskat territorium, och agenter som är medlemmar kan få förslag inom deras specialiteter.

Om du är kommersiell agent, importör eller distributör är du välkommen att gå med i Utrikeshandelns Agentförbund rf!


Utrikeshandelns Agentförbund rf är medlem i många internationella och nationella organisationer.
Bland dessa kan nämnas Nordiska Federation, Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB), Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomi-Liettua Kauppayhdistys, Suomi-Latvia Kauppayhdistys och Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys.