Mikä on Agenttiliitto?

Ulkomaankaupan Agenttiliitto on edunvalvontajärjestö, joka edustaa kansainvälisessä kaupassa toimivia agentuureja, maahantuojia ja jakelijoita monilla teollisuuden ja tuotannon aloilla. Liitto valvoo jäsenyritysten etua kansallisten ja kansainvälisten verkostojen avulla, tarjoaa jäsenetuja ja järjestää verkostoitumis- ja messutapahtumia. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja edesauttaa kansainvälisessä kaupassa toimivien ammattilaisten asemaa.

Mitä Ulkomaankaupan Agenttiliitto voi tarjota sinulle?


Juristipalvelut

Ulkomaankaupan Agenttiliiton jäseneduista arvokkain on jäsenille tarjottava lainopillinen neuvonta. Sopimuspohjat, sopimusten lainopillinen tarkistus- ja konsultaatiopalvelu sekä ilmainen puhelinneuvonta ongelmatilanteissa - jo ne ovat syy liittyä jäseneksi. Ulkomaankaupan Agenttiliiton neuvonantaja on kokenut kansainvälisen kaupan ja erityisesti agentuuriasioiden asiantuntija. 


Lisää päämiehiä

Ilmainen, yhteispohjoismainen tietokanta, jonka kautta kansainväliset päämiehet etsivät yhteistyökumppaneita eri aloilta. Tietokannan kautta saat helposti ja tehokkaasti uusia päämiehiä halutessasi. Pystyt määrittelemään yritystäsi kiinnostavat toimialat ja tuoteryhmät, ja sen avulla saat sähköpostitse ilmoituksen kiinnostavien alojen hakuilmoitusten ilmestymisestä tietokantaan.


Verkostoitumismahdollisuus

Ulkomaankaupan Agenttiliiton jäsenyrityksille järjestetään erilaisia verkostoitumistapahtumia. Liitto järjestää myös messutapahtumia alan ammattilaisille. Esimerkiksi liiton kaksi kertaa vuodessa järjestämässä Polarstoff -messutapahtumassa kangasagentit ja maahantuojat tavoittavat keskitetysti alan ostajat niin Suomesta kuin Baltian maistakin. Vertaisverkosto tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kasvattaa business-mahdollisuuksia.


Vaikuttaminen - myös kansainvälisellä tasolla

Agenttiliitto kuuluu moniin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Esimerkiksi jäsenyys agenttialan kansainvälisessä järjestössä IUCAB:ssa ja Pohjoismaisessa Federaatiossa tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrityksesi toimintaympäristöön ja elinkeinoelämää koskevaan lainsäädäntöön.

Agenttiliitto on jäsenenä mukana vaikuttamassa esimerkiksi seuraavissa tahoissa:  

  • Nordic Trade Agent Federation
  • Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB)
  • Suomalais-Venäläinen kauppakamari
  • Suomi-Liettua Kauppayhdistys
  • Suomi-Latvia Kauppayhdistys
  • Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys